• โครงการ “ยาตราพุทธภูมิ”

   หลักคำสอนทางศาสนาของพระพุทธเจ้ามีบทบาทสำคัญกับสังคมไทยมาโดยตลอด และเราเชื่อว่าการสอดแทรกธรรมวินัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ ดังนั้น เราจึงได้จัดหาความช่วยเหลือให้กับ 4 โรงเรียนในบริเวณศรีราชา เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความเข้าใจความสำคัญของหลักคำสอนในพุธศาสนา สำหรับการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะ โรงเรียนบ้านหนองขลา, โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ และโรงเรียน Finn Wittayakorn  ที่วิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้ไปเยี่ยมชมทุกอาทิตย์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักคำสอน และการนั่งสมาธิ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ – เราได้สร้างห้องจัดนิทรรศการเพื่ออุทิศให้กับเรื่องราวชีวิตใน 4 ขั้นตอน ของพระพุทธเจ้าได้แก่ ประสูติ, ตรัสรู้, ปฐมเทศนา และปรินิพพาน

   ดูเพิ่มเติม
  • “วิทยาศาสตร์ในพื้นที่ห่างไกล”

   2 ปีที่แล้ว ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล และ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับพื้นที่ห่างไกล สำหรับโรงเรียนในแถบ...

  • โครงการอาสาสมัคร

   ในปี 2560 บริษท S&J ได้บริจาค โต๊ะ และเก้าอี้ ที่ทำมาจากกล่องนมรีไซเคิล จ...

  • การอนุรักษ์ช้าง

   สำหรับคนไทย “ช้าง” เป็นสัตว์ที่ได้รับความใส่ใจ แต่อย่างไรก็ตาม ช้าง...

  • เมื่อดูดีขึ้น ทำให้รู้สึกดีขึ้น

   เพราะเรารู้ดีว่า “จิตวิทยา” เป็นส่วนสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทางเราได้ให้การช่วยสนับสนุนโครงการที่ให้ผู้ฝึกอบรมด้านความงามเข้าพบผู้ป่วยในศูนย์บำบัดในจังหวัดอุบลราชธานี, อุดรธานี และลำปางมานานหลายปี...

  • โครงการสถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ เอชไอวี (HIV) และ เอดส์ (AIDS)

   มูลนิธิเซ็นต์คามิรุส ประเทศไทย เป็นองค์รทางการกุศลซึ่งมีศูนย์กลางการปฏิบัติงานในระยอง เพื่อให้ที่พักพิง และการรักษากับผู้ไร้บ้าน, ผู้ยากจน และผู้ไร้ที่พึ่งพิง ที่ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และ เอดส์ (AIDS) ในปี 2560 S&J ได้บริ...

  • โครงการโดนดี

   เครื่อง “โดน ดี” ใช้เพื่อพัฒนาการไหลเวียนของเลือดในผู้ป่วยโรคอัมพาต และผู้ป่วยติดเตียง สิ่งประดิษฐ์ของไทยที่ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคได้อย่างมาก เครื่อง “โดน ดี” ช่วยทำให้การเข้าถึงการรักษามีจำนวนเพิ่มขึ้น...

  • โครงการอบรม “Smart Science”

   หลังจากความสำเร็จของโครงการ “วิทยาศาสตร์ในพื้นที่ห่างไกล” ...