• S&J และ OSI ร่วมมือกันสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นให้แก่พื้นที่ชนบทในประเทศไทย

   บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (Osoth Inter Laboratories: OSI) บริษัทในเครือบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนลและสหกรุ๊ป (S&J International and the Saha Group) ดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “You Can Save” (คุณช่วยได้) มาตั้งแต่ปี 2552 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นให้แก่พื้นที่ชนบทในประเทศไทย ณ ปัจจุบันนี้ โครงการดังกล่าวได้ทำการช่วยเหลือสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิกว่า 100 แห่งในพื้นที่ชนบทผ่านการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อไม่นานมานี้ โรงเรียนประชาคมนานาชาติ (International Community School : ICS) มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศไทย โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลในพื้นที่ชนบท ทำการสัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าและทำการสำรวจเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ปัญหาและโอกาสทีมีอยู่ในชุมชนชนบททั่วประเทศ เชิญรับชมวิดีโอสรุปประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับซึ่งจัดทำโดย ICS

   ดูเพิ่มเติม
  • โครงการ “ยาตราพุทธภูมิ”

   หลักคำสอนทางศาสนาของพระพุทธเจ้ามีบทบาทสำคัญกับสังคมไทยมาโดยตลอด และเราเชื่อว่าการสอดแทรกธรรมวินัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาเด็กรุ่นใหม...

  • การอนุรักษ์ช้าง

   สำหรับคนไทย “ช้าง” เป็นสัตว์ที่ได้รับความใส่ใจ แต่อย่างไรก็ตาม ช้าง...

  • เมื่อดูดีขึ้น ทำให้รู้สึกดีขึ้น

   เพราะเรารู้ดีว่า “จิตวิทยา” เป็นส่วนสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทางเราได้ให้การช่วยสนับสนุนโครงการที่ให้ผู้ฝึกอบรมด้านความงามเข้าพบผู้ป่วยในศูนย์บำบัดในจังหวัดอุบลราชธานี, อุดรธานี และลำปางมานานหลายปี...

  • โครงการสถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ เอชไอวี (HIV) และ เอดส์ (AIDS)

   มูลนิธิเซ็นต์คามิรุส ประเทศไทย เป็นองค์รทางการกุศลซึ่งมีศูนย์กลางการปฏิบัติงานในระยอง เพื่อให้ที่พักพิง และการรักษากับผู้ไร้บ้าน, ผู้ยากจน และผู้ไร้ที่พึ่งพิง ที่ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และ เอดส์ (AIDS) ในปี 2560 S&J ได้บริ...

  • โครงการโดนดี

   เครื่อง “โดน ดี” ใช้เพื่อพัฒนาการไหลเวียนของเลือดในผู้ป่วยโรคอัมพาต และผู้ป่วยติดเตียง สิ่งประดิษฐ์ของไทยที่ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคได้อย่างมาก เครื่อง “โดน ดี” ช่วยทำให้การเข้าถึงการรักษามีจำนวนเพิ่มขึ้น...

  • โครงการอบรม “Smart Science”

   หลังจากความสำเร็จของโครงการ “วิทยาศาสตร์ในพื้นที่ห่างไกล” ...