กลับ

โครงการ “ยาตราพุทธภูมิ”

หลักคำสอนทางศาสนาของพระพุทธเจ้ามีบทบาทสำคัญกับสังคมไทยมาโดยตลอด และเราเชื่อว่าการสอดแทรกธรรมวินัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาเด็กรุ่นใหม่

ดังนั้น เราจึงได้จัดหาความช่วยเหลือให้กับ 4 โรงเรียนในบริเวณศรีราชา เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความเข้าใจความสำคัญของหลักคำสอนในพุธศาสนา สำหรับการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะ

โรงเรียนบ้านหนองขลา, โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ และโรงเรียน Finn Wittayakorn  ที่วิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้ไปเยี่ยมชมทุกอาทิตย์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักคำสอน และการนั่งสมาธิ

โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ – เราได้สร้างห้องจัดนิทรรศการเพื่ออุทิศให้กับเรื่องราวชีวิตใน 4 ขั้นตอน ของพระพุทธเจ้าได้แก่ ประสูติ, ตรัสรู้, ปฐมเทศนา และปรินิพพาน