การขนส่ง

โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่เชื่อถือได้อีกทั้งยังครอบคลุมไปทั่วโลกเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนี่คือส่วนที่จะทำให้สินค้าของคุณไปถึงที่หมายได้อย่างตรงเวลาและครบถ้วน ปัจจุบันเราส่งออกสินค้าไปมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับมาตรการการควบคุมในหลายๆ ประเทศ รวมถึงมีความมั่นใจในการช่วยเหลือทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม รายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้อง ความเชี่ยวชาญด้านระบบการขนส่ง การเก็บรักษาและการจัดจำหน่ายของเราเป็นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและความเป็นมืออาชีพ