S&J ได้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในด้านการกำจัดแบคทีเรีย

บ. เอส แอนด์ เจฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ในด้านการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์ เคลม "แอนตี้แบคทีเรีย" ด้วยมาตรฐาน EN 1276:2019 แห่งเดียวในประเทศไทย ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์, ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง, แชมพู, ...
Read More

รางวัล Highly Commended in Sustainability Awards 2021

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมเป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับรางวัล  Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards จากงาน SET Awards 2021 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรพย์แฟ่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารเพื่อมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่น ...
Read More

การยกระดับความมั่นคงครั้งสำคัญของ S&J 

ทางเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า S&J International ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายและเครื่องสำอางที่ได้รับการรับรองจาก Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) แห่งเดียวในประเทศไทย จากการได้รับการรับรองจาก RSPO จึงเป็นการการันตีว่าน้ำมันปาล์มที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอันเป็นเวลายาวนานนั้น เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เคร่งครัดด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และได้รับพัฒนาโดยบริษัท RSPO อันเป็นผลนำไปสู่ การลดลงของผลกระทบด้านการปลูกปาล์มน้ำมันต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเนื่องมาจากการดำเนินการปฏิบัติตามเกณฑ์ข้างต้น คุณธีระศักดิ์ ...
Read More