กลับ

โครงการโดนดี

เครื่อง “โดน ดี”  ใช้เพื่อพัฒนาการไหลเวียนของเลือดในผู้ป่วยโรคอัมพาต และผู้ป่วยติดเตียง สิ่งประดิษฐ์ของไทยที่ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคได้อย่างมาก เครื่อง “โดน ดี” ช่วยทำให้การเข้าถึงการรักษามีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และเรามีความยินดีที่ได้สั่งซื้อเครื่องนี้จำนวน 30 เครื่อง เป็นเงิน 150,000 บาท เพื่อบริจาคให้กับ 18 โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี