กลับ

โครงการอบรม “Smart Science”

หลังจากความสำเร็จของโครงการ “วิทยาศาสตร์ในพื้นที่ห่างไกล” เราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในจังหวัดชลบุรีเพิ่มเติมในโครงการเพื่อแจ้งปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยในแผนการนี้ เราได้จัดการเรียนการสอนแบบ  “active learning” ที่ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจจากอาจารย์ ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ๆ และจนถึงตอนนี้ โครงการนี้ได้ผลิตบุคคลากรในอาชีพครูวิทยาศาสตร์มาแล้ว 25 คน จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คนจากโรงเรียนต่างๆ 19 โรงเรียน

ด้วยการเป็นองค์กรที่พึ่งพาด้านการวิจัยและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เราหวังที่จะเห็นคุณประโยชน์ของการให้ข้อมูลที่ดีขึ้นให้กับนักเรียนที่จะเข้าร่วมธุรกิจของเราในอนาคต

Notice: Undefined offset: -1 in /www/wp-content/themes/sjith/single-csr.php on line 78

การใช้คุกกี้

การใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บ Cookies ที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล