กลับ

โครงการสถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ เอชไอวี (HIV) และ เอดส์ (AIDS)

มูลนิธิเซ็นต์คามิรุส ประเทศไทย เป็นองค์รทางการกุศลซึ่งมีศูนย์กลางการปฏิบัติงานในระยอง เพื่อให้ที่พักพิง และการรักษากับผู้ไร้บ้าน, ผู้ยากจน และผู้ไร้ที่พึ่งพิง ที่ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และ เอดส์ (AIDS)

ในปี 2560 S&J ได้บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาทเพื่อก่อตั้งเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในศูนย์ฯ ที่กล่าวมานี้