กลับ

โครงการอาสาสมัคร

ในปี 2560 บริษท S&J ได้บริจาค โต๊ะ และเก้าอี้ ที่ทำมาจากกล่องนมรีไซเคิล จำนวน 40 ชุด ให้กับโรงเรียน Bannong Phakteim School ในจังหวัดสระบุรี