กลับ

สิ่งที่เราสื่อสารในงานแสดงสินค้า In-cosmetics Asia

เรามีความยินดีที่ประธานฝ่าย Research & Development คุณ มาลิน อังสุรังษี จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรพิเศษในงาน In-cosmetics Asia ที่กำลังจะจัดขึ้นในปีนี้ ณ ไบเทค บางนา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2018 ด้วยเรื่องการชะลอวัยซึ่งเป็น ประเด็นที่ได้รับความสนใจมาโดยตลอดในอุตสาหกรรมนี้ การบรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มของเวชศาสตร์การชะลอวัย” ของ คุณมาลิน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 13.30 น.  มีผู้ที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก