กลับ

FAIRTRADE

องค์กรแฟร์เทรดนานาชาติ (FAIRTRADE International Organization) จัดหาวิธีการให้ผู้ผลิต ธุรกิจต่างๆ และผู้บริโภคเพื่อช่วยสร้างการเปลี่ยนทางในทางบวกแก่ตนเองและผู้อื่น  ทุกธุรกิจและกิจการที่ทำงานร่วมกับแฟร์เทรดถูกยกระดับสู่มาตรฐานที่เข้มงวดของแฟร์เทรด ที่ช่วยขับเคลื่อนการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน การมีอำนาจเพิ่มขึ้น และการดูแลสิ่งแวดล้อม และการใช้มาตรการต่างๆ ในการปกป้องโลก

เครื่องหมาย FAIRTRADE เป็นที่ยอมรับโดยลูกค้าทั่วโลกในฐานะเป็นเครื่องหมายพัฒนาสังคมและความยั่งยืนระดับแนวหน้า  เครื่องหมายนี้บันดาลใจให้เกิดความไว้วางใจระดับสูงทั่วโลก ที่การซื้อของลูกค้าที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชนในประเทศกำลังพัฒนา  ที่เอสแอนด์เจ เราใช้ส่วนผสมที่ได้รับการรับรองจากแฟร์เทรดในสูตรของเราสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ซึ่งหมายความว่าสภาพแวดล้อมการทำงานซึ่งเป็นที่ที่ผลิตส่วนผสมนั้นถูกยกมาตรฐานสภาพแวดล้อมการทำงานให้สูงขึ้น ซึ่งถือว่ามีมนุษยธรรมและจริยธรรม

เราภูมใจที่ได้รับการรับรองจากแฟร์เทรด สิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงและรับรู้ถึงพันธะ 100% ของเอสแอนด์เจ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความโปร่งใส สิ่งแวดล้อม และความเสมอภาคทางเพศ