กลับ

การทำงานอย่างความโปร่งใสต่อสังคม, เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ที่ S&J เรามีความหนักแน่นในการพัฒนาการทำงานด้านสังคม  เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยรวมด้วยความหนักแน่น เราร่วมกับบริษัทอย่าง Natura แบรนด์เครื่องสำอางที่ใหญ่ทีสุดของบราซิล ผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน Benefit Corporation Standard ที่เป็นหลักมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพโดยรวมทั้งหมดด้วยความโปร่งใส

ถึงแม้ว่าในการพัฒนาจะมีขอบเขตจำกัดอยู่เสมอ แต่เรามีความพยายามอย่างมากในการรักษาหลักการเพื่อยึดมั่นต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างสุดความสามารถของเรา