กลับ

S&J และ OSI ร่วมมือกันสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นให้แก่พื้นที่ชนบทในประเทศไทย

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (Osoth Inter Laboratories: OSI) บริษัทในเครือบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนลและสหกรุ๊ป (S&J International and the Saha Group) ดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “You Can Save” (คุณช่วยได้) มาตั้งแต่ปี 2552 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นให้แก่พื้นที่ชนบทในประเทศไทย

ณ ปัจจุบันนี้ โครงการดังกล่าวได้ทำการช่วยเหลือสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิกว่า 100 แห่งในพื้นที่ชนบทผ่านการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อไม่นานมานี้ โรงเรียนประชาคมนานาชาติ (International Community School : ICS) มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศไทย โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลในพื้นที่ชนบท ทำการสัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าและทำการสำรวจเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ปัญหาและโอกาสทีมีอยู่ในชุมชนชนบททั่วประเทศ

เชิญรับชมวิดีโอสรุปประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับซึ่งจัดทำโดย ICS

Notice: Undefined offset: -1 in /www/wp-content/themes/sjith/single-csr.php on line 78

การใช้คุกกี้

การใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บ Cookies ที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล