กลับ

S&J ได้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในด้านการกำจัดแบคทีเรีย

บ. เอส แอนด์ เจฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ในด้านการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์ เคลม “แอนตี้แบคทีเรีย” ด้วยมาตรฐาน EN 1276:2019 แห่งเดียวในประเทศไทย ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์, ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง, แชมพู, สบู่, และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา