กลับ

พบกับเป้าหมายพลังงานทดแทนของ S&J

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและอุดมสมบูรณ์ที่สุด และเราภูมิใจที่จะประกาศว่า 60% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของ S&J มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นภายใน Saha Group Industrial Park.

การยึดมั่นต่อความรับผิดชอบในสังคมนั้นเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและค่านิยมและขององค์กร หลายปีที่ผ่านมา  S&J ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านความน่าเชื่อถือต่อกระบวนการผลิตและพลังงานสะอาด

คุณธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ S&J International ได้กล่าวไว้ว่า “เราภูมิใจที่ได้จะได้ส่งต่อปรัชญาที่ยั่งยืนของเรา และเป้าหมายที่กว้างไกลคือการจะได้เป็นบริษัทที่มีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเท่ากับศูนย์ และเป้าหมายของเราคือการบรรลุเป้าหมายนี้ในประเทศไทยเป็นรายแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ และเราจะยังคงค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อการส่งเสริมและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

S&J ยังได้รับการรับรองจาก อย.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2562 และ 2563 โดยได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนมากมาย อันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการจัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม และในฐานะที่เป็นบริษัทเดียวในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จึงได้รับรางวัล “รางวัลยอดเยี่ยมโดยรวม”