กลับ

ขั้นตอนความปลอดภัยของพนักงานระหว่าง Covid-19

เรียน Business Partner ทุกท่าน

                   จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส  Covid 19 ที่รุนแรงและไม่คาดคิดมาก่อนทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทย

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงภัยคุกคามนี้และมีความห่วงใยถึงผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอชี้แจงถึงมาตรการที่บริษัทฯได้จัดทำขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ในการดูแลสภาวะการณ์และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานของเราสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มาตรการเหล่านี้อาจทำให้ท่านที่ต้องติดต่อกับบริษัทฯ ไม่ได้รับความสะดวกบ้าง จึงถือโอกาสขออภัย และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

1. บริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวัน โดยปรับวิธีดำเนินธุรกิจ และกำหนดนโยบายตามความจำเป็น

อีกทั้งบริษัทฯมีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อปฏิบัติตามข้อชี้แนะที่ได้รับ

2. บริษัทฯ ปฏิบัติงานเชิงรุก โดยแนะนำให้พนักงานดูแลสุขภาพ และป้องกันตนเองด้วยวิธีที่ถูกต้องตั้งแต่แต่ต้น รวมทั้งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ กรณีที่พวกเขาเหล่านั้นต้องถูกกักกัน หรือป่วยด้วยโรคติดเชื้อ Covid 19 บริษัทฯมีนโยบาย work from home มี social distancing ระหว่างทีมงานขณะทำงานหรือทำกิจกรรมอื่น มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตลอดจนการสังเกตอาการด้วยตนเอง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังยินดีให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายกรณีที่พนักงานต้องลาเพื่อตรวจเช็คหรือรักษาอาการติดเชื้อ จากไวรัสโควิดดังกล่าว แต่โชคดีมากที่ขณะนี้ ยังไม่มีพนักงานใดที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัส Covid 19

3. ความสะอาดและสุขอนามัยเป็นเป้าหมายหลักของการปฏิบัติงานในบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนรู้ดีและได้ถือปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดี สำหรับสภาวะที่ไม่ปกติเช่นนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการ การทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่างๆ ถี่มากขึ้น ในส่วนของพนักงาน บริษัทฯได้สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือในการดูแลสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมองว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพนักงานในระยะยาวอีกด้วย

4. ทีมฝ่ายบริการลูกค้า และจัดหาจัดซื้อของบริษัทฯ จะติดต่อสื่อสารกับท่านไม่ให้ขาดตอน โดยอาศัยช่องทางการสื่อสาร อาทิ โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ วีดิโอคอนเฟอเรนซ์ ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่า ต่างฝ่ายต่างดำเนินธุรกิจตามเป้าประสงค์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บริษัท เอสแอนด์เจฯ มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมากว่า 40 ปี สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่น และการรักษาสัญญาเพื่อรับผิดชอบในทุกสิ่งที่เราทำ และเราจะยังคงเป็นพันธมิตรที่คุณไว้วางใจและมั่นใจได้ แม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์

กรรมการผู้จัดการ