กลับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2019 ให้กับบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ยังได้จัดให้มีการมอบรางวัลด้านความยั่งยืนนับตั้งแต่ปี 2549 เพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่บริษัทอื่น ๆ เราบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติอีกครั้งในปี 2562 เพื่อรับรางวัล “Outstanding SET Sustainability Award 2019” และรางวัล “The Thailand Sustainability Investment Award 2019” พวกเรายังเป็นผู้สนับสนุนทุกกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุนในระยะยาว

นายปกรณ์ เพชรธัชวัฒน์ชัย ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งที่จะแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะรางวัล SET Awards ประจำปี พวกเขาทั้งหมดมีประสิทธิภาพที่โดดเด่นและคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งยังเป็นต้นแบบในตลาดทุนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นด้วย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ตลาดทุนในระยะยาว จึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาตลาดทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบบรรษัทภิบาล เราบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีความภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นบริษัทผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภครายเดียวในประเทศไทยที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ซึ่งรายการนี้จัดแสดงถึงบริษัทจดทะเบียนที่มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากการประเมินความยั่งยืนประจำปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย