สิ่งที่เราสื่อสารในงานแสดงสินค้า In-cosmetics Asia

เรามีความยินดีที่ประธานฝ่าย Research & Development คุณ มาลิน อังสุรังษี จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรพิเศษในงาน In-cosmetics Asia ที่กำลังจะจัดขึ้นในปีนี้ ณ ไบเทค บางนา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน ...
Read More

การทำงานอย่างความโปร่งใสต่อสังคม, เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ที่ S&J เรามีความหนักแน่นในการพัฒนาการทำงานด้านสังคม  เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยรวมด้วยความหนักแน่น เราร่วมกับบริษัทอย่าง Natura แบรนด์เครื่องสำอางที่ใหญ่ทีสุดของบราซิล ผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน Benefit Corporation Standard ที่เป็นหลักมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพโดยรวมทั้งหมดด้วยความโปร่งใส ถึงแม้ว่าในการพัฒนาจะมีขอบเขตจำกัดอยู่เสมอ แต่เรามีความพยายามอย่างมากในการรักษาหลักการเพื่อยึดมั่นต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างสุดความสามารถของเรา ...
Read More

ไม่มีการเลือกปฏิบัติในธุรกิจของเรา

เราภูมิใจกับนโยบายการคัดเลือกบุคลากรที่ไม่เลือกปฏิบัติของเรา และแท้จริงแล้ว พนักงาน 74% ของเราเป็นผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในธุรกิจของเรา เพศไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อการเลื่อนตำแหน่ง เรายังสนับสนุนอย่างมากกับการเคลื่อนไหว Me Too เพื่อต่อต้านการคุกคามทางเพศ และความรุนแรงทางเพศในที่ทำงาน ...
Read More
Loading...
SJI TH