FAIRTRADE

องค์กรแฟร์เทรดนานาชาติ (FAIRTRADE International Organization) จัดหาวิธีการให้ผู้ผลิต ธุรกิจต่างๆ และผู้บริโภคเพื่อช่วยสร้างการเปลี่ยนทางในทางบวกแก่ตนเองและผู้อื่น  ทุกธุรกิจและกิจการที่ทำงานร่วมกับแฟร์เทรดถูกยกระดับสู่มาตรฐานที่เข้มงวดของแฟร์เทรด ที่ช่วยขับเคลื่อนการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน การมีอำนาจเพิ่มขึ้น และการดูแลสิ่งแวดล้อม และการใช้มาตรการต่างๆ ในการปกป้องโลก เครื่องหมาย FAIRTRADE เป็นที่ยอมรับโดยลูกค้าทั่วโลกในฐานะเป็นเครื่องหมายพัฒนาสังคมและความยั่งยืนระดับแนวหน้า  เครื่องหมายนี้บันดาลใจให้เกิดความไว้วางใจระดับสูงทั่วโลก ที่การซื้อของลูกค้าที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชนในประเทศกำลังพัฒนา  ที่เอสแอนด์เจ เราใช้ส่วนผสมที่ได้รับการรับรองจากแฟร์เทรดในสูตรของเราสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ...
Read More

สิ่งที่เราสื่อสารในงานแสดงสินค้า In-cosmetics Asia

เรามีความยินดีที่ประธานฝ่าย Research & Development คุณ มาลิน อังสุรังษี จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรพิเศษในงาน In-cosmetics Asia ที่กำลังจะจัดขึ้นในปีนี้ ณ ไบเทค บางนา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน ...
Read More

การทำงานอย่างความโปร่งใสต่อสังคม, เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ที่ S&J เรามีความหนักแน่นในการพัฒนาการทำงานด้านสังคม  เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยรวมด้วยความหนักแน่น เราร่วมกับบริษัทอย่าง Natura แบรนด์เครื่องสำอางที่ใหญ่ทีสุดของบราซิล ผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน Benefit Corporation Standard ที่เป็นหลักมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพโดยรวมทั้งหมดด้วยความโปร่งใส ถึงแม้ว่าในการพัฒนาจะมีขอบเขตจำกัดอยู่เสมอ แต่เรามีความพยายามอย่างมากในการรักษาหลักการเพื่อยึดมั่นต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างสุดความสามารถของเรา ...
Read More
Loading...
SJI TH