เอส แอนด์ เจ ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม

นวัตกรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและการดูแลสุขภาพของบุคคล โดยที่แบรนด์จะต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคได้รับความสนใจมากขึ้นในเรื่องของคุณภาพ ประสิทธิผลและผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคต้องสามารถทราบว่าส่วนผสมมาจากที่ไหนและทั้งหมดนั้นมีจริยธรรมและความปลอดภัยหรือไม่ เราภูมิใจมากที่ได้รับยกย่องให้เป็น “องค์กรนวัตกรรมอันดับต้น ๆ” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยที่บริษัทของเราได้รับการประเมินอยู่ในระดับสูงสุดด้วยการพัฒนาที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมทางกลยุทธ์ตลอดจนความสามารถในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมอย่างยั่งยืน เอส แอนด์ เจ เรากำลังคิดค้นส่วนผสมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อจะสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อกระตุ้นและดึงดูดผู้บริโภค นวัตกรรมของเรารวบรวมและครอบคลุมความหลากหลายในตลาดอย่างกว้างขวางโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นในระดับพรีเมียม ตลาดกลาง ...
Read More

เอสแอนด์เจ ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้มอบรางวัลด้านความยั่งยืนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 เพื่อเป็นการแสดงการยอมรับต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีสมรรถนะโดดเด่นในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและให้เกียรติถือว่าบริษัทเหล่านั้นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทอื่นๆ บริษัทเอสแอนด์เจอินเตอร์เนชั่นแนลของเราได้รับเกียรติอีกครั้งในปีพ.ศ. 2561 ให้ได้รับ “รางวัลด้านความยั่งยืนประเภทดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปีพ.ศ. 2561” (Outstanding SET Sustainability Award 2018) และ “รางวัลการสร้างโอกาสลงทุนด้วยหุ้นที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทยประจำปีพ.ศ. 2561” (The ...
Read More

“เครื่องสำอาง” โลกแห่งเครื่องสำอางในอุตสาหกรรมความงาม

พวกเรามีความยินดีในการมีส่วนร่วมของพวกเราในงาน “Make-Up in Los Angeles 2019” เมื่อวันที่ 27 และ 28 กุมภาพันธ์ ที่พวกเราได้นำเสนอนวัตกรรมและเทรนด์ใหม่ต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอางสำหรับปี 2019 และเรื่องอื่นๆ พวกเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมความงามเหล่านี้ตั้งแต่ปี 2015 เพื่อจัดแสดงโชว์ต่าง ๆ ...
Read More
Loading...
SJI TH