ที่ S&J เราเชื่อในความไว้ใจ ความโปร่งใสและการเชื่อมั่นในผู้ลงทุนของเราทุกๆท่าน เราสัญญาที่จะให้ข้อมูลและพัฒนาความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ทั้งหมดของเรา

นักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26เอกสารแนบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2561

ข่าวสารองค์กร
 ปี 2561

SJI TH