กลับ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งสำคัญที่สุด

ผลิตภัณฑ์ของ S&J คือการผสมผสานส่วนประกอบออร์แกนิกต่างๆ โดยตลอด 7 ปีที่ผ่านมา เราทำงานกันอย่างหนัก เพื่อกำจัดสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตราย หรือทำให้หลงเหลือไว้ในระดับน้อยที่สุด ทั้งในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการผลิตของเรา ตัวอย่างเช่น สารโซเดียม ลอริล ซัลเฟต, สารไตรเอทาโนลามีน, สารไตรโคลซาน ที่เชื่อว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถูกกำจัดออกไปจากผลิตภัณฑ์ของเรา และสารอื่น ๆ ได้ถูกทำให้หลงเหลือไว้ในระดับน้อยที่สุด กล่าวคืออยู่ต่ำกว่าระดับที่จะเป็นอันตรายได้

SJI TH