กลับ

สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ…

เราทำงานกันอย่างหนัก เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางธรรมชาติ

– เราลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมาก จากการลดการขนส่ง และลดการใช้พลังงาน ในขณะดียวกันก็ได้ทำประโยชน์ผ่านการปลูกป่าอย่างครอบคลุมในหลายพื้นที่

– เราได้ลงทุนอย่างมากในระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งน่าภูมิใจว่าตอนนี้น้ำทั้งหมดที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตเป็นการรีไซเคิล 100%

– ที่โรงงานการผลิต เราได้ประชาสัมพันธ์ “Green Production” ผ่านโปรแกรม “reduce, reuse, recycle” (ลด, ใช้ซ้ำ, รีไซเคิล) สำหรับวัตถุดิบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงานของเรา 

 

 

 

 

 

 

 

– เราให้ความสำคัญในการใช้พลังงานทดแทนผ่านการใช้โซล่าร์เซลล์อย่างมีประสิทธิภาพ

SJI TH