ได้รับการเลือกให้เป็นผู้ผลิตที่น่าพึงพอใจ

เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า เราได้รับแต่งตั้งให้อยู่ในสถานะผู้ผลิตที่น่าพึงพอใจจากองค์กรหลักของฟิลิปปินส์อย่าง Unilab

SJI TH